ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านราษฎณ์เจริญ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
13
บ้านโคกกรวด ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
17
บ้านหนองปล้อง ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านเนินเสรี ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านลำตะคร้อ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
15
บ้านลำตะคร้อเหนือ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
5
บ้านทุ่งนางาม ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านเขาเกษ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
18
บ้านแคมป์พัฒนา ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
1
บ้านกันจุ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00