ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพัชรพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาป่า ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
2
บ้านบง ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
3
บ้านเฉลียงลับ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
4
บ้านชอน ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
5
บ้านปากน้ำใต้ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
6
บ้านเฉลียงลับเหนือ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
7
บ้านเฉลียงลับใต้ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
8
บ้านปากน้ำเหนือ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
9
บ้านกกไทร ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
10
บ้านห้วยอีเห็น ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
11
บ้านคลองป่าสัก ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
12
บ้านปากน้ำ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
13
บ้านนาเจริญ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
14
บ้านป่าเสน่ห์ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
15
บ้านน้ำก้อพัฒนา ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
16
บ้านเฉลียงลับใหม่ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
17
บ้านปากน้ำพัฒนา ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00