ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านพุขาม
3
บ้านถนนโค้ง
4
บ้านพุขาม
6
บ้านหนองสมบูรณ์
7
บ้านโคกสง่า
8
บ้านหนองหวาย
9
บ้านหนองกระทุ่ม
10
บ้านหินดาด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00