ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านเขายางโปร่ง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูณณ์
5
บ้านซับอีลุม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านซับสวัสดิ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
8
บ้านนาสามัคคี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
9
บ้านโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านลำเพียร อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านวังเตียน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
12
บ้านน้ำเดือด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
13
บ้านวังตะพาบ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
14
บ้านดอยสวรรค์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
1
ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
2
ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
15
โคกปรง ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพฃรบูรณ์
16
โคกปรง ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพฃรบูรณ์
17
หมู่บ้านโคกปรง ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพฃรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00