ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
2
บ้านวังน้อย ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
4
บ้านยางตอ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
5
บ้านไทรงาม ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
6
บ้านหนองปลาไหล ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
7
บ้านดาดอุดม ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
3
บ้านหนองโปร่ง ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
8
บ้านซับตะเคียน ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
9
บ้านวังทองพัฒนา ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
10
บ้านซับยาง ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
11
บ้านวังชะอม ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00