ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมืองศรีเทพ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
นาตะกรุด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
2
นาตะกรุด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
3
นาตะกรุด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
4
โคกสะแกลาด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
12
รักไทย ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
14
คลองมะกอก ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
7
ท่าไม้ทอง ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
8
เกาะลำโพง ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
10
ท่าเลียง ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
15
นาตะกรุด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
4
ม่วงชุม ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
13
วังไทร ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00