ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
วังพิกุล
5
วังพิกุล
6
วังพิกุล
9
วังพิกุล
3
บ้านโป่งบุญเจริญ
13
บ้านโป่งบุญเจริญ
8
บ้านหนองไทร
12
บ้านหนองไทร
10
เนินสมบูรณ์
11
เนินสมบูรณ์
2
ห้วยทราย
4
ห้วยทราย
7
ห้วยทราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00