ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
ตำบลหลุมดิน อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี
5
ตำบลหลุมดิน อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี
4
ตำบลเจดีย์หัก อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00