ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ตำบลหนองกระท่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
5
ป่าขุย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00