ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแก่งหลวง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านท่าอ้อ ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
3
บ้านแก่งหลวง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
6
บ้านชายทุ่ง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
9
บ้านท่าแล่นพัฒนา ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
1
บ้านท่ากระบือ ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00