ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ศรีโลหะ ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2
ตลาดท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
3
ตรอกบ้านแขก-สถานนีอนามัย ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00