ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านต้นมะม่วง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2
บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
11
บ้านเพชร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00