ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่ามะกา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2
ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
3
ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
4
ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
5
ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
6
หมู่บ้านดงไม้แดง ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
8
หมู่บ้านหนองไร่ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00