ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
ท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
5
ดอนสามง่าม ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนุบรี
6
ปากบาง ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
7
บ้านไร่ ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00