ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
เขากะอางค์ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
3
เขาพระ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
2
เขาพระ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
2
เขาขี้คราด ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
2
ดอนมะกอก ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
4
ดอนมะกอก ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00