ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านตลุงเหนือ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
8
หนองแกแดง ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
9
เหียงงาม ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00