ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
-
ตำบลท่าเรือ ( เขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น) อำเภอท่าะกา จังหวัดกาญจนบุรี
1-7
ตำบลแสนตอ อำเภอท่าะกา จังหวัดกาญจนบุรี
-
ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่าะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2-9
ตำบลท่ามะกา อำเภอท่าะกา จังหวัดกาญจนบุรี
-
ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00