ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
3
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
4
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
6
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
7
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
8
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
9
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
4
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
1
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
6
บ้านหนองประดู่ ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
7
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
8
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
9
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
10
ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
1
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
3
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
4
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
6
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
7
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00