ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดดอนกลาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
6
บ้านไผ่นกแขวก ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00