ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดแก้ว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
วัดแก้ว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอ เมือง จังหวัด สุพรรณบุรี
2
วัดประสพสุข ตำบล ทับตีเหล็ก อำเภอ เมือง จังหวัด สุพรรณบุรี
3
วัดราษฎร์ ตำบล ทับตีเหล็ก อำเภอ เมือง จังหวัด สุพรรณบุรี
5
ดอนบ้านพัฒนา ตำบล ทับตีเหล็ก อำเภอ เมือง จังหวัด สุพรรณบุรี
4
บ้านหัวไผ่ ตำบล ทับตีเหล้ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00