ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านปากดงท่าศาล ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
5
บ้านดอนอุโลก ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
7
บ้านห้วยมะระ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
8
บ้านสีบัวทอง ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
10
บ้านหนองแขม ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
8
บ้านคลองยอ ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00