ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสันดอน ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
2
วัดดาว ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
3
วัดดาว ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
4
บ้านใหม่ ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
5
ดาบเงิน ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

บ้านแหลม ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00