ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดตะลุ่ม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านหมี่ ตะลุ่ม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรรบุรี
1
บ้านไผ่เง ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
11
บ้านโพธิ์งาม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00