ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,2
ดอนกลาง,จิกโค้ง,รางทอง,ไผ่ขี้นก ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
3
สะพานเจ็ก ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00