ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดทุ่งแฝก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
ทุ่งแฝก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก
12
ทุ่งแฝก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก
7
ทุ่งแฝก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก
2
ทุ่งแฝก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก
3
ทุ่งแฝก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก
11
ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00