ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดจำปา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
จร้าเก่า ตำบลบ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
3
คลองมะดัน ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
8
หนองจอกน้อย ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
10
บ้านน้อย -บ้านดง ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
12
ดอนกลาง ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
14
หนองจอกใหญ่ ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00