ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านบ่อกรุ ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
2
บ้านดอนเก้า ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
3
บ้านหนองฉนวน ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
4
บ้านลาด ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
5
บ้านหนองลาด ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
6
บ้านหนองป่าแซง ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
7
บ้านทุ่งกฐิน ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
1,2
บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
4
บ้านหนองหิน ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
5
บ้านดงปอแดง ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
6
บ้านหนองนา ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
1
บ้านหัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
2
บ้านอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
3
บ้านท่าข้าม ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
5
บ้านใหม่ ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00