ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
หมู่บ้านหุบรัก ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
6
หมู่บ้านหนองลาดหญ้า ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
7
หมู่บ้านอ้อมพยศ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
9
หมู่บ้านหนองแขม ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
11
หมู่บ้านหนองหมา ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
14
หมู่บ้านห้วยหนองกร่าง ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
16
หมู่บ้านหนองจอก ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00