ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดท่าเสา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านดอนแฉลบ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
7
บ้านท่าเสา ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
8
บ้านมาบแค ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
11
บ้านท่าเสาไหม่ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
9
ท่าเสา ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00