ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านดอนสะอาด ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม
5
บ้านรางแขม ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม
7
บ้านบ่อน้ำพุ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00