ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดไทร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
1
วัดไทร ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม
4
บ้าน ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม
2
ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
2
บ้านตลาดบน ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00