ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
10
ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
10
ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00