ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบัวปากท่า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,2
บ้านสามขา ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม
3
บ้านสามขา ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม
6
ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม
10
ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00