ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดวังน้ำขาว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
วัดวังน้ำขาว ต.ตลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
2
ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
10
บ้านคลองผู้ใหญ่โต๊ะ ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
11
บ้านรางสังกะสี ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
12
ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00