ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองงูเหลือม
2
บ้านแคราย
5
บ้านบางพระ
6
บ้านหนองตาช้าง
7
บ้านหนองตามล
8
บ้านหนองฉลาก
9
บ้านหนองเสา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00