ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
14
ไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
2
ไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
3
ไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
4
ไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
4
ท่าตลาด ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
5
ท่าตลาด ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
6
ท่าตลาด ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
7
ท่าตลาด ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00