ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสถาพรวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
11
ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
7
ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
1
ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
6
ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
8
ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00