ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2,3
ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
5
ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00