ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
3
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
4
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
5
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
6
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
7
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
8
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
9
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
10
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
11
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
12
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00