ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านห้วยลึก ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
2
บ้านหนองจอก ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
6
บ้านหนองจิก ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00