ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านใหม่ ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
2
บ้านแขก ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
4
บ้านปากคลอง ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
6
บ้านกระทุ่มราย ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00