ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองรี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านหนองรี ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ็าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
5
บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
7
บ้านหนองมะไฟ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00