ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองจอกวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1-9
หมู่1 บ้านมาบปลาเค้า , หมู่1 บ้านในดง , หมู่2 บ้านมาบปลาเค้า , หมู่2 บานชายนา , หมู่3 บ้านมาบปลาเค้า , หมู่3 บ้านหัวเข้, หมู่4 บ้านบ้านใหม่ , หมู่5 บ้านในดง , หมู่6 หนองค่าง ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
1-1
หมู่1 บ้านหนองทราย , หมู่2 บ้านหนองบัว , หมู่3 บ้านหนองบัว , หมู่4 บ้านหนองเกตุ , หมู่5 บ้านฝั่งห้วย, หมู่6 บ้านตลาด , หมู่7 บ้านดอนยี่พรม , หมู่8 บ้านห้วยทบ , หมู่9 บ้านหนองจิก , หมู่10 บ้านหันตะเภา , หมู่11 บ้านบ่อพันงู , หมู่12 บ้านแคใหญ่, หมู่13 บ้านห
1-3
หมู่1 บ้านเมืองใหม่พัฒนา , หมู่2 บ้านปึกเตียน , หมู่3 บ้านหนองหมู ต.ปึกเตียน อใท่ายาง จ.เพชรบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00