ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคั่นกระได

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
คั่นกระได ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13
ทุ่งมะเม่า ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2
บ้านอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4
บ้านบึง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16
บ้านมะขามโพรง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00