ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดดอนยายหนู

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ดอนยายหนู ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4
ดอนบ่อกุ่ม ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2
บ้านดอนมะขาม ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3
บ้านหนองจอก ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
2
บ้านเขาแดง หมู่ที่ 2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ระจวบีรีขันธ์
3
บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00