ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2
บ้านบน ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5
ทุ่งกว้าง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7
ชายทะเล ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4
แสงอรุณ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00