ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
มะเดื่อทอง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9
สวนส้ม ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8
ประดู่ลาย ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00