ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านบางโหนด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
2
บ้านพังมะพร้าว ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรี
3
บ้านหัวเทอะ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00