ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดกะเปียด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านหลังสถานีรถไฟ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5
บ้านหนองท่อม ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1
บ้านคลองขัน ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2
บ้านคลองไชย ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00