ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านปากน้ำ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านหนองบัว ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5
บ้านคลองหลุน ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6
บ้านวังขวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7
บ้านทุ่งกรวด ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00